Art

Biologisk klassifikation

Domæne
Rige
Række / Division
Klasse
Orden
Familie
Tribus
Slægt
Art
Underart
Varietet

Arten (species, forkortet sp., flertal: spp.) er den grundlæggende systematiske enhed inden for biologien. Arten defineres ofte som en naturlig gruppe af populationer, hvor udveksling af gener finder sted (eller kan finde sted) og som i forhold til forplantning er isoleret fra andre grupper.[1] Det vil sige at kun individer inden for samme art kan parre sig og få forplantningsdygtigt afkom. Dette kaldes det biologiske artsbegreb. For organismer, der formerer sig ukønnet eller ved selvbestøvning, må arter afgrænses ud fra ligheder og forskelle mellem forskellige individer.[2] Nogle dyrearter kan i fangenskab hybridisere og få fertilt afkom, men da dette ikke vil ske i naturen, selv om de mødes her, betragtes de som forskellige arter.[1]

Eksempel

Muldyr (billedet) er afkom af arten "hest" og arten "æsel", men kan ikke selv få afkom, hvorfor hest og æsel er hver sin art.

To heste kan parre sig og få et føl, der igen kan få føl med andre heste – hestene tilhører derfor samme art. En hest og et æsel kan også parre sig og deres unger kaldes enten muldyr eller mulæsel, afhængig af hvem der er moren, men muldyret eller mulæselet kan (normalt) ikke få unger, da de oftest er sterile. Af den grund regnes hest og æsel som to forskellige arter. Det samme princip gælder også for planterne. Denne naturskabte afgrænsning mellem to arter kaldes en artsbarriere. Den kan af og til gennembrydes, når ellers sterile krydsninger spontant eller kunstigt får gennemført en kromosomfordobling. Se f.eks. Vadegræs (Spartina pectinata).

Arter over for hybrider

Man kan dog godt komme ud for, at arter kan krydses og får blandet afkom, men hybriden vil kun kunne bestå på steder, hvor ingen af forældrearterne kan klare sig. Dette er et særligt udpræget problem med Rododendron (Rhododendron) og Tjørn (Crataegus), fordi disse slægter breder sig voldsomt efter skovbrand eller stormfald. Da hybriderne bliver frugtbare i en yngre alder end arterne, kan de dominere i en periode, men når skoven lukker sig, så fortrænges hybriderne og kun de specialiserede arter kan overleve i skovens dybe skygge eller ude i lyset i sumpe, på ur og i kalksten, m.m.

Flere artsbegreber

Fordi det biologiske artsbegreb kan være besværligt at anvende i praksis, er der efterhånden skabt en række andre artsbegreber:

 • Morfologisk artsbegreb Arterne adskiller sig fra hinanden ved deres bygning. Dette begreb er blevet meget anvendt gennem tiden.[3]
 • Økologisk artsbegreb Definerer en art som en gruppe af organismer, der udfylder samme niche. Krydsninger mellem to nærtstående arter vil ikke være optimalt tilpasset til forældrearternes nicher og vil ikke klare sig i konkurrencen.
 • Evolutionære artsbegreb Også kaldet det kladistiske eller fylogenetiske artsbegreb. Naturen er dynamisk, ikke statisk - alle arter ændrer sig med tiden og bliver, hvis de ikke uddør som følge af konkurrence, naturkatastrofer m.v., til én eller flere nye arter. Det evolutionære artsbegreb minder om det biologiske, men inddrager tidsdimensionen, det vil sige at en art udvikler sig over tid og at nye arter opstår ved artsdannelse. Individer der fylogenetisk har samme stamfader tilhører samme art.[3]
 • Pluralistisk artsbegreb En art er et samfund af populationer, der formerer sig og lever inden for en bestemt niche i naturen.[kilde mangler]

Se også

Kilder

 1. ^ a b Ole E. Heie. Zootaxonomi. København 1983
 2. ^ Ole Rasmussen. Håndbog i biologiske termer. Gads Forlag 2001.
 3. ^ a b evolution.dk: Jesper Bechsgård: Hvad er en art Hentet 17. februar 2016.
 • Lars Skipper: Hvad er en art? Citat: "...Arten er den eneste [klassifikations-kategori] der eksisterer i virkeligheden, alle andre (slægter, familier, ordener m.v.) er indført for overskuelighedens skyld..."

Eksterne henvisninger

 • 2003-12-31, ScienceDaily: Working On The 'Porsche Of Its Time': New Model For Species Determination Offered Citat: "...two species of dinosaur that are members of the same genera varied from each other by just 2.2 percent. Translation of the percentage into an actual number results in an average of just three skeletal differences out of the total 338 bones in the body. Amazingly, 58 percent of these differences occurred in the skull alone. "This is a lot less variation than I'd expected," said Novak..."
 • 2003-08-08, ScienceDaily: Cross-species Mating May Be Evolutionarily Important And Lead To Rapid Change, Say Indiana University Researchers Citat: "...the sudden mixing of closely related species may occasionally provide the energy to impel rapid evolutionary change..."
 • 2004-01-09 ScienceDaily: Mayo Researchers Observe Genetic Fusion Of Human, Animal Cells; May Help Explain Origin Of AIDS Citat: "...The researchers have discovered conditions in which pig cells and human cells can fuse together in the body to yield hybrid cells that contain genetic material from both species..."What we found was completely unexpected," says Jeffrey Platt, M.D..."
 • 2000-09-18, ScienceDaily: Scientists Unravel Ancient Evolutionary History Of Photosynthesis Citat: "...gene-swapping was common among ancient bacteria early in evolution..."
 • 2004-06-07, Sciencedaily: Parting Genomes: University Of Arizona Biologists Discover Seeds Of Speciation Citat: "...There's a huge amount of biodiversity out there, and we don't know where it comes from. Evolutionary biologists are excited to figure out what causes what we see out there--the relative forces of selection and drift--whether things are adapting to their environment or variation is random..."
 • 2005-07-05, Sciencedaily: Trees, Vines And Nets -- Microbial Evolution Changes Its Face Citat: "... EBI researchers have changed our view of 4 billion years of microbial evolution...In all, more than 600,000 vertical transfers are observed, coupled with 90,000 gene loss events and approximately 40,000 horizontal gene transfers...A few species, including beneficial nitrogen-fixing soil bacteria, appear to be 'champions'of horizontal gene transfer; "it's entirely possible that apparently harmless organisms are quietly spreading antibiotic resistance under our feet," concludes Christos Ouzounis..."
 • 2005-11-11, Sciencedaily: Lateral Thinking Produces First Map Of Gene Transmission Citat: "...Their results clearly show genetic modification of organisms by lateral transfer is a widespread natural phenomenon, and it can occur even between distantly related organisms... it was assumed that transfer of genes could only be vertical, i.e. from parents to offspring..."